Kreativna rješenja

KREATIVNA RJEŠENJA

Film i video: produkcija filmskih i video sadržaja, izrada TV reklama, video i glazbenih spotova, postprodukcija, specijalni efekti, izrada DCP, motion design, stereoskopska 3-D produkcija.

Atrakcije i instalacije: produkcija sadržaja za turističke i zabavne atrakcije, muzeje, kazališta te druge instalacije i događanja. Izrada holograma, projection i laser mapping, dizajn i realizacija svih vrsta atrakcija.

Vizualizacije: 3d animacije i vizualizacije, interaktivne vizualizacije u realnom vremenu, kombiniranje 3d vizualizacija sa snimkama iz zraka.

Web: izrada web stranica i aplikacija, izrada CMS-a.

Software: izrada mobilnih aplikacija, edukativnog i interaktivnog softvera, izrada e-knjiga.

Zvuk: montaža i dizajn zvuka, produkcija glazbe, mastering, višekanalni zvuk.

Edukacija: održavanje stručnih predavanja i radionica, savjetovanje u izradi tehničkih rješenja.

 

PERSONA d.o.o. Ulica grada Vukovara 38, 44000 Sisak, Hrvatska. OIB: 17644377455

E-mail: zvonimir@persona.hr